Važnost uvezivanja obrazovnog sistema sa tržištem rada

Visoka škola za turizam i menadžment Konjice je osnovana 2012.godine sa željom da bude strukovna škola koja će pripremati studente za posao. Na čelu ove visokoškolske ustanove nalazi se dekanesa prof.dr Marijana Šećibović, sa dugogodišnjim iskustvom u obrazovanju mladih, kako visokom , tako i srednjem.

Okvirni zakon o visokom obrazovanju BiH ne poznaje strukovne studije, te smo se tako osnovali kao Visoka škola, ali od svoje ideje nismo odustali. Okrenuti smo tržištu rada i studentu koji sa ove visokoškolske ustanove izlazi sa kompetencijama koje se traže za turizam i hotelijerstvo. Koliko se razlikujemo od ostalih visokoškolskih ustanova koje se bave turizmom, govore studijski programi – Geoturizam, Komunikologija i turizam i Menadžment u turizmu.

O programima i kompetencijama koje se stiču možete se detaljno upoznati na web stranici www.vstim-konjic.ba , a o našoj originalnosti i spoznaji šta turizmu Bosne i Hercegovine nedostaje upravo govore studijski programi Geoturizam i Komunikologija i turizam. Za rukovodstvo i profesore Visoke škole za turizam i menadžment Konjic, obrazovanje je ozbiljna stvar te ulaganje od strane studenata i njihovih roditelja amortiziramo znanjem i vještinama koje otvaraju vrata poslodavaca. Osnovna djelatnost Visoke škole je visoko obrazovanje, ali i kratke obuke iz oblasti mekih vještina koje se organizuju putem posebnog projekta Sarajevska škola poslovnih vještina Marijana Šećibović (www.sspv.edu.ba).

Smatramo da je naš kurikulum sa jasno definiranim vještinama i kompetencijama koje se stiču po završetku obrazovanja naša najveća prednost. U svom radu posebno sarađujemo sa organizacijama i privrednim subjektima vezanim za turističke usluge, hotelijerstvo, turističke zajednice, te jedinice lokalne samouprave. Visoka škola je relativno mlada institucija, upisujemo osmu generaciju studenata, te držimo da je najznačajniji dio našeg tima mladi nastavnički kadar, posvećen svojim studentima i razvoju naučno-stručne karijere u akademskom smislu.

Naši studenti koji se sa diplomom ove visokoškolske ustanove uspješno zapošljavaju i integrišu na tržištu rada BiH predstavljaju naš najveći uspjeh. Pokrenuli smo i implementirali projekte koje smatramo izuzetno značajnim u akademskom i opštedruštvenom smislu, što uključuje tri međunarodne naučne konferencije: – Implementacija Bolonjskog procesa u Jugoistočnoj Evropi; Regionalni Bolonja Forum; Vjerski turizam i teologija. U fokusu kratkoročne strategije razvoja je intenziviranje saradnje koju imamo sa hotelijerima i ugostiteljima, ali i napraviti poseban strukovni program zasnovan na principima izvrsnosti u turizmu i hotelijerstvu.

Svjesni činjenice da je privredno okruženje u BiH izazovno, te da postoji mnogo stavki na kojima moramo raditi kako bismo olakšali poslovanje i privredni razvoj, na Visokoj školi smo mišljenja da je izuzetno važno uvezivati obrazovni sistem sa potrebama tržišta rada, te izrada strategije zadržavanja mladih ljudi u BiH, sa ciljem poticanja privrednog rasta i napredne ekonomije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *