Manji broj ubijenih novinara ove godine, ali 389 ih je u zatvorima širom svijeta

Ove godine, do 1. decembra, ubijeno je ukupno 49 novinara, 389 njih trenutno je u zatvoru, a 57 ih je zadržano kao taoci, stoji u izvještaju Reportera bez granica (RSF) o nasilju i zlostavljanju novinara.

Kako su naveli novinarstvo i dalje ostaje opasna profesija, ali je broj ubijenih novinara ove godine na najnižem nivou u posljednjih 16 godina što predstavlja spektakularni pad od 44 posto u odnosu na prošlogodišnji podatak.

Ovogodišnja „historijski niska“ brojka, u poređenju  s godišnjim prosjekom od 80 novinara ubijenih u posljednja dva desetljeća, prije svega je rezultat pada broja novinara ubijenih u ratnim zonama.

Izvještavanje iz Sirije, Jemena i Afganistana bilo je dva puta manje smrtonosno za novinare u ovoj godini s ukupno 17 ubijenih novinara u te tri zemlje u poređenju s 2018. godine kada ih je ubijeno 34.

Međutim, taj pad ubijenih novinara ne smije zasjeniti činjenicu da broj novinara ubijenih u mirovnim zemljama i dalje ostaje velik kao i u prethodnim godinama.

Na primjer, u Meksiku je 2019. godine ubijeno deset novinara, isti broj kao i prošle godine. Uz ukupno ubijenih 14 novinara, Latinska Amerika je sada jednako smrtonosna za novinare kao i Bliski Istok sa svim ratovima koji se tamo vode.

Iako je zabilježen pad broja ubijenih novinara generalni sekretar RSF-a Christophe Deloire upozorava da je sve veći broj ubijenih novinara u demokratskim zemljama, što predstavlja pravi izazov za te države.

RSF kao drugi zabrinjavajući aspekt ove godine izdvojio je činjenicu da je porastao broj uhapšenih novinara. Širom svijeta, 389 novinara trenutno je u zatvoru što je više za 12 posto nego prošle godine. Gotovo polovinu tih novinara drže tri države Kina, Egipat i Saudijska Arabija. Kina drži trećinu svjetskog broja novinara u zatvorima.

Od 1995. godine RSF objavljuje  listu o ubijenim i zatvorenim novinarima širom svijeta prikupljajući detaljne podatke koji omogućuju da se sa sigurnošću ili velikom sigurnošću potvrdi da su smrt, pritvor, otmica ili nestanak svakog novinara direktni rezultat njihovog novinarskog rada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *