Zašto BiH treba Centar za kompetencije u turizmu?

Visoka škola za turizam i menadžment Konjic i B2B platforma Bizbook – mreža za napredno poslovanje u partnerstvu pokreću inicijativu za formiranjem Centra za kompetencije u turizmu Federacije Bosne i Hercegovine, kao jedinog mogućeg odgovora da u konačnici imamo zadovoljnog gosta koji će nam se sa radošću vraćati, a sa druge strane, šansa da zadržimo ljude u Bosni i Hercegovini pokazavši da nam je stalo do njih i da cijenimo znanje svakog pojedinca.

Obrazovanje i profesionalni razvoj osoblja  zauzimaju posebno mjesto u turizmu, hotelijerstvu i ugostiteljstvu. Kvaliteta ponude i usluge zavisi od obrazovanja i profesionalnog razvoja zaposlenih. Nažalost, zanimanja koja se odnose na hotelijerstvo i ugostiteljstvo nisu interesantna za mlade u Bosni i Hercegovini, što se može ujedno pojasniti i problemom koji je nastao u Zakonu o obrazovanju kada je neko «presekao» put usavršavanja svima koji nakon završenog trećeg stepena ne mogu nastaviti školovanje na višim školama. Na taj način prekinut je jedan kontinuitet i tako su mladi ljudi primorani da ukoliko ne nađu adekvatno zaposlenje, zauzmu svoje mjesto na tržištu rada. Zanimanja u ugostiteljstvu su prava umjetnost, ali nažalost to nije doživljaj onih koji kreiraju obrazovne politike, te se tako i mediji baš najbolje ne snalaze, a trebalo bi da podstiču obrazovni sektor da krene u ozbiljne promjene.

Naš Zakon ne poznaje više škole i tako je nastao jaz između struke i nauke. Bosna i Hercegovina u koju godišnje uđe preko 2.000.000 turista već sada se nalazi u problemu jer ne može da ponudi adekvatan odgovor u turističkim, hotelskim i ugostiteljskim uslugama. Vrlo je nizak  procent onih koji su sa odgovarajućom stručnom spremom na odgovarajućim radnim mjestima u hotelima i ugostiteljskim objektima. Obrazovni sistem treba prilagoditi modernim trendovima u turizmu, hotelijerstvu i ugostiteljstvu. Važno je istaći da i menadžeri hotela i ugostiteljski objekata treba da prihvate kao standard današnjeg vremena da  ulaganjem u obrazovanje i profesionalno usavršavanje svojih zaposlenih stvaraju novu dodatnu vrijednost proizvoda i usluga. Preko 50% zaposlenih u ovoj industriji nisu adekvatno motivisani, a veliki problem su i vještine i kompetencije zaposlenih. Imajući u vidu željeni napredak i postizanje standarda kvaliteta, posebna pažnja se treba posvetiti inovativnim programima, kao što su, npr.:

  • razvoj odgovarajućih programa profesionalnog usavršavanja turističkog osoblja;
  • omogućavanje izravne potporne kroz obuke i drugih oblika prijenosa znanja;
  •  kreiranje politike strukturnog obrazovanja u turizmu
  • upravljanje informacijama radi promicanja radne aktivnosti osoblja, kako u ponudi, tako i u potražnji
  • pružanje pomoći turističkom osoblju putem konsultantskih usluga, kao  i sama istraživanja;
  • implementacija kvalitetnog programa;
  • procjena informacija i drugih potreba u turizmu, i
  • promocija obuke za postizanje kvaliteta u turizmu.

Sve navedeno bi bio zadatak Centra za kompetencije koji je na prvom mjestu servis, a potom savjetodavna kuća za sve one koji žele da budu prepoznati po kvaliteti u turizmu, hotelijerstvu i ugostiteljstvu.

Prilike u kojima živimo ma kako izgledale teške, sigurno je da nas  baš ta težina tjera da sve svoje kapacitete i znanje stavimo u funkciju države u kojoj živimo. Turizam kao jedna od noseća privrednih grana u Bosni i Hercegovini, zahtjeva ozbiljan angažman svih aktera  – obrazovnih institucija, turističkih organizacija i zajednica, tržišta rada, udruženja hotelijera, ugostitelja, kuhara, somalijera, barmena,slastičara, lokalnih zajednica, pa i samog državnog aparata kako bi strani investitori shvatili da u Bosni i Hercegovini postoji ozbiljan pomak u turističkoj industriji. Sujeta koja je jedan od glavnih imenitelja u poslovnom svijetu Bosne i Hercegovine u ovom trenutku treba biti uklonjena, nema joj mjesta jer u velikoj industriji za sve ima posla i samo zajedno nešto ozbiljno, veliko i dobro možemo napraviti.

Radionica koja se organizuje 6.marta u hotelu Arjan ima za cilj da prikaže važnost zajedničkog djelovanja jer svaki partner unosi jedinstvene mogućnosti i bogatstvo. Privatni sektor obično donosi poslovni fokus i često unosi i prijenosi međunarodno operativno i marketinško iskustvo. S druge strane, javni sektor može da ponudi tzv.»meku imovinu» poput reputacije ili postojećih korisničkih baza, kao i da otvori fondove koji će pomoći privatnom sektoru stabilnost i nesmetan razvoj, a sve u cilju razvoj privrede koji će osjetiti građani Bosne i Hercegovine.  Javno-privatna partnerstva su siguran ključ uspjeha u razvoju turizma. Kvalitetan i održivi razvoj turizma zahtjeva ozbiljnu politiku obrazovanja. Turizam kao jedna od sigurno najvećih pokretača bosanskohercegovačke privrede može zaposliti veliki broj stanovništa. Zato pozivamo sve zainteresovane da nam se u ovoj akciji priključe te da pokažemo i sebi samima i našem užem i širem okruženju da Bosna i Hercegovina ima znanja i da može uspjeti.

Medijski pokrovitelj ove radionice je naš portal.

Prijave učešća možete izvršiti na slijedećem linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1um5hgji4cKZiiAWh_3zk1CvuAQ156TGsOUCttJVGnYgvpg/viewform

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *